Kilku starców siedzi i żarliwie się modli. Odm...

 • YES
 • Kilku starców siedzi i żarliwie się modli. Odmawiają Psalmy Dawida. Są tak zatopieni w modlitwie, że nie zwracają uwagi, co dzieje się wokół

 • 1943-04-18
 • 1943-04-18
 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
 • social/communal, private life / daily life
 • atmosphere, religion, deportation
 • 15
 • Related places:

  • Muranowska

   the Berlands live there before the uprising, the shelter uncovered 29 April 1943