Kilka osób musi wyjść z bunkra, zobaczyć jaka...

  • YES
  • Kilka osób musi wyjść z bunkra, zobaczyć jaka jest sytuacja na zewnątrz - czy można przejść na stronę aryjską kanałami, 5 osób wychodzi (losowanie), narzeczona nie chce go puścić, dostają granaty, rewolwery wychodzą - przez tunel podziemny do trupiarni w szpitalu - szpital zburzony - gruzy

  • 30-04-43
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • social/communal
  • hideout, medicine, medical, the 'Aryan' side, escaping the ghetto
  • Stabholz, Tadeusz

  • 6