Josek i jego siostra spotkali znajomego chłopc...

 • NO
 • Josek i jego siostra spotkali znajomego chłopca, Kinola, razem trafiają do kobiety, która ich nocuje, kąpie i karmi

 • Poles operations, help, private/everyday life
 • children, contacts with other Jews , individual help
 • 19
 • Related people:

  • Szindler "Kulas" Józef - Josek

   Ojciec miał sklep, przed wojną dobrze im się powodziło. Po zamknięciu getta ojciec stracił sklep, matka zarabiała sz...

  • "Kinol" Josek

   during the July action he wanders on the 'Aryan side', he meets Kulas with sister; they get ot Mrs. Katolowa; he goe...

  • Kalotowa Zofia

   Since August 1942 helps Jewish children, who escaped from the ghetto during the Action. Till the arrival of blackmai...

  Related places:

  • Widok 7

   Zofia Kalota lived there. She helped Jewish children. She put them up and fed them.