Inspektorat zbiorowego żywienia ( obsługujący...

 • YES
 • Inspektorat zbiorowego żywienia ( obsługujący popularne kuchnie) powstał jeszcze przed wydzieleniem getta. Pomógł on ustawić pracę wielu punktów żywienia na właściwym poziomie. Praca komórki żywieniowej, która w pewnym okresie żywiła ponad 100 tys.osób, ciągle się rozwijała i udoskonalała. Pracowały tam trzy kobiety, dzięki ofiarności których większość punktów zbiorowego żywienia w getcie osiągnęło odpowiedni poziom czystości, porządku a wydawane tam posiłki miały odpowiednią, zważywszy warunki, wartość .

 • pierwsze miesiące po wkroczeniu Niemców do W-wa
 • sierpień 1942r.
 • before formation of the ghetto, in the ghetto
 • social/communal
 • activists, communal kitchens, care / social welfare
 • s.102
 • Related people:

  • Birkenhajm Gina

   Dyplomowana specjalistka od w dziedzinie żywienia.Studiowała w wyższej szkole amerykańskiej a następnie, przez jakiś...

  • Berkenhajm-Szereszewska Lola

   Spiewaczka operowa ,przed wojną. W getcie w-skim była jedną z trzech instruktorek żywienia, które wizytowały miejsca...

  • Unknown Ewa

   She was one of the instructors of the collective feeding in the Warsaw ghetto. In the second half of August 1942, to...