Hitlerowcy strzelają w sądach

  • YES
  • Hitlerowcy strzelają w sądach

  • 1942-07-17
  • 1942-07-17
  • in the ghetto
  • German operations
  • address, Germans
  • 52