Helena Rabinowicz jest członkiem kierownictwa...

  • YES
  • Helena Rabinowicz jest członkiem kierownictwa PPR w getcie. Bierze udział w powstaniu w getcie.

  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • social/communal
  • activists, underground movement, armed resistance
  • Groszkiewicz, Jacek, relacja 301-5998