Halina Bełchatowska i jej mąż Boruch Szpigiel...

 • NO
 • Halina Bełchatowska i jej mąż Boruch Szpigiel ukrywali się (przez długi czas) w mieszkaniu Władysława Świętochowskiego.

 • 1943-00-00
 • help
 • housing assistence
 • Źródło pisane po polsku, przełożone na jidysz. Rękopis i maszynopis polski, maszynopis tłumaczenia w jidysz (dotyczy tylko powstania w getcie, a nie dalszej działalności). Do tłumaczenia w jidysz dołączona krótka notka o Świętochowskim, opisująca jego działalność w czasie i po powstaniu w getcie. Zeznanie złożone przed pracownikami ŻIH, w dniach 10-14 stycznia 1950 roku. Do relacji dołączono odpis oświadczenia podpisanego przez Halinę Bełchatowską i Renatę Tylbor, stwierdzającego, że Władysław Świętochowski ma wiele zasług w pomaganiu Żydom, był łącznikiem ŻOB oraz przechowywał w swoim mieszkaniu w sumie pięcioro Żydów.

  <b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  <a href=\\\\\\\\\\\\\\\"mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl\\\\\\\\\\\\\\\">secretary@jewishinstitute.org.pl</a>
  <a href=\\\\\\\\\\\\\\\"http://www.jewishinstitute.org.pl\\\\\\\\\\\\\\\">www.jewishinstitute.org.pl</a>

 • 9 strona odpisu
 • Informacje o działalności Władysława Świętochowskiego potwierdziła sama Halina Bełchatowska swoim oświadczeniu powojennym (wspólnie z Renatą Tylbor, relacja nr 301-4433).

 • Related people:

  • Bełchatowska (Szpigel) Halina

   Po upadku powstania w getcie do powstania warszawskiego, ukrywała się, razem z mężem Boruchem Szpigelem i czterema i...

  • Szpigiel Boruch

   Ukrywał się razem z żoną Haliną Bełchatowską w kryjówce przygotowanej przez Władysława Świętochowskiego.

  Related places:

  • Żelazna 64 11

   Wladyslaw Swietochowski's flat where he hid five people permanently and many others temporarily until the Warsaw Upr...