Bombardowanie Warszawy trwało już 5 dzień. Teg...

 • YES
 • Bombardowanie Warszawy trwało już 5 dzień. Tego dnia Nachum Bomza, po powrocie z miasta, zakomunikował swoim współlokatorom, że ogłoszona została ewakuacja Warszawy. Wojsko wycofuje się na dalsze pozycje, rząd opuszcza stolicę. Hitler będzie w Warszawie za kilka dni

 • 5.9.39
 • 5.9.39
 • before formation of the ghetto
 • private life / daily life
 • air raid, everyday life
 • .str.8-9
 • Related people:

  • Auerbach Rachela

   a journalist, a worker for voluntary causes. In the 20s she worked in Lvov, in editorial staff of 'Najer Morgen' ('N...

  • Bomze Nachum

   Before the war he worked for Joint (American Jewish Joint Distribution Committee). A poet and a writer. On 6 Septemb...

  • Rajf Mendł

   A painter. He lived with Nachum Bonze. On 6 September 1939 he left Warsaw together with his friend.

  Related places:

  • Przejazd 1

   Rachela Auerbach, a poet Nachum Bomze and painter Mendl Rajf/Rejf, before being displaced to the ghetto. Until the F...