Białkowska zrobiła Helenie uwagę: "dlacze...

 • NO
 • Białkowska zrobiła Helenie uwagę: "dlaczego mówisz dochodzę do okna zamiast podchodzę. Czy nie wiesz o tym, że Żydzi tak mówią. Niedługo powiesz statki zamiast naczynia". Były to słowa specyficzne, których tylko Żydzi używali. Sprytni Polacy rozpoznawali po nich Żydów. Po tej uwadze bardzo upadłam na duchu.

 • grudzień 43
 • private/everyday life
 • 377
 • Related people:

  • Białkowska Anna

   Helena Szereszewska's room mate at the nuns'. Related with aristocratic families. In the labor camp in Ravensbruck h...

  • Szereszewska Helena

   Her father managed a farm. She finished junior high school in Piotrkow and left for Geneva to study. She married her...

  Related places:

  • Leszno

   after the ghetto's liquidation there was the Felician Nuns Institution, Helena Szereszewska stayed there, tailor Hil...