17 czerwca 1941 Małka Apfelbaum przebywała na...

  • NO
  • 17 czerwca 1941 Małka Apfelbaum przebywała na Al. Jerozolimskich 14 bez opaski i przepustki. Dzień wcześniej wyszła z getta by znaleźć pracę. Rozpoznał ją Teodor Wilsz zam. ul. Kopińska 34 m. 21. 18 czerwca została przesłana z 10. komisariatu policji polskiej do więzienia na Daniłowiczowskiej, gdzie miała odbyć karę 7 tygodni więzienia. 2 listopada 1941 skazana na 150 zł grzywny za brak opaski. Apfelbaum była poszukiwana, przebywała jednak od listopada 1941 do kwietnia 1942 w areszcie przy ul.Gęsiej. Po zwolnieniu nie mogła wrócić do mieszkania na ul.Ciepłej, ponieważ był tam nowy lokator, a cała jej rodzina zmarła. Była bezdomna i zajmowała się żebraniem.

  • 1941-06-17
  • in the Ghetto
  • Poles operations, housing
  • stranger, Polish Police