13 dnia pierwszej akcji likwidacyjnej, 3 sierp...

 • YES
 • 13 dnia pierwszej akcji likwidacyjnej, 3 sierpnia 1942r, Israel Lichtensztajn, archiwista tajnego archiwum getta, zakopał materiały archiwum znajdujące się pod jego opieką, do których dołączył swój testament, jak również zeszyciki zawierające pożegnalne listy i testamenty jego dwóch młodziutkich pomocników, byłych uczniów szkoły Borochowa z ul. Nowolipki 68, w której przed wojną Lichtensztajn był nauczycielem.

 • 1942-08-03
 • pierwsze dwa tygodnie pierwszej akcji
 • deportation
 • social/communal
 • address, activists, underground movement, youth, teachers
 • s.197,198
 • Related people:

  • Lichtensztajn Israel

   He worked in a kitchen for children in the Borchow school building at Nowolipki Street No. 68; he took care of writt...

  • Grzywacz Nachum

   Before the war, he was a student in the Borochow's school which was located in the house at Nowolipki Street No. 68....

  • Graber Dawid

   Before the war, he was a student in Borochow's school, located in the house at Nowolipki Street No. 68. In the ghett...

  Related places:

  • Nowolipki 68

   Here a kitchen for children managed by Israel Lichtensztajn was placed. Also here, on 3 August 1942, a part of the R...