= 12.02.42. Zaaresztowany kombinator Albeck pr...

 • YES
 • = 12.02.42. Zaaresztowany kombinator Albeck przyznał się, że razem z jednym z urzędników Biura Kwaterunkowego pośredniczył w zdobywaniu mieszkań (łapówki). = 14.02.42 Dziś w areszcie konfrontacja p.o. kierownika Wydziału Kwaterunkowego Fogla z Albeckiem, który twierdzi, że był jego wspólnikiem. Wezwano również Perkowiczównę i Kinowicza. Ostatni wymieniony się nie zgłosił z powodu choroby.

 • 1942-02-12
 • 1942-02-12
 • in the ghetto
 • administrative
 • Judenrat, housing, criminality, civil servants
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 251
 • Related people:

  • Albeck Unknown

   arrested for corruption in the Housing Office (12 February 1942)

  • Fogel Unknown

   the Housing Department of the Judenrat; beaten (7 July 1941); beaten by a few Jewish policemen in relation to the fl...

  • Perkowiczówna Unknown

   Probably a Judenrat clerk. She was interrogated because of bribes for housing assignments (14 February 1942).

  • Kinowicz Unknown

   Probably a clerk of the Judenrat, summoned to a hearing about the issue of bribes given in return for flats' allocat...