Relacja 301-5222; w Archiwum ŻIH

 • Eliasz
 • Pietruszka
 • account/testimony
 • no
 • after the war
 • Polish
 • Eliasz Pietruszka, mieszkaniec Grochowa, w 1943 wyprowadza z getta przez mur kapitana Leszczyńskiego, rodzinę Aizenbergów, Wacława Modzelewskiego i Irmę Morgenstern. Udziela pomocy Stanisławowi Laskowskiemu, który wiosną 1943 ucieka z transportu do Treblinki. Relację spisano w Warszawie, w 1946 roku.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl