Zatrucie pokarmowe- w ciągu nocy chłopcom ubył...

  • YES
  • Zatrucie pokarmowe- w ciągu nocy chłopcom ubyło przeciętnie kilo na głowę, dziewczętom nieco mniej. Przewód pokarmowy dzieci pracuje pod wysokim ciśnieniem. Niewiele trzeba aby wywołać katastrofę. Może szczepionka przeciwczerwonkowa przed pięciu dniami, może pieprz mielony dodany według francuskiej recepty do nieświeżych jajek

  • 1942-07-17
  • 1942-07-17
  • in the ghetto
  • social/communal, private life / daily life
  • ill, children, medicine, medical, orphanages
  • 385,386