Transferstelle przekonuje radę Społeczności Ży...

  • YES
  • Transferstelle przekonuje radę Społeczności Żydowskiej (Samopomocy Społecznej?), aby wystosowała apel o zakładaniu warsztatów pracy, których produkty byłyby przeznaczone dla Niemców.

  • in the ghetto
  • administrative, German operations
  • economy, craftsmen, Shops
  • 25
  • Related people: