Synowie autora wyjechali na Węgry jako pierwsi...

  • YES
  • Synowie autora wyjechali na Węgry jako pierwsi. Kilka dni później wyjechał Maurycy Orzech i Marek Poler (jechali do Skole samochodem). Synowie autora jechali pociągiem w stronę Lwowa, z którego odchodził pociąg do Skole. Autor otrzymał od synów telegram ze Lwowa. Kilka dni później autor otrzymał wiadomość ze Skole od Polera i Orzecha, że oni już dotarli, ale jego synów nie ma. Dwóch znajomych autora (którzy nie byli Żydami) wyruszyło na poszukiwania zaginionych synów, które trwały 4 tygodnie, jednak nie udało im się ich znaleźć.

  • 1943-02-07
  • deportation
  • private life / daily life
  • Poles, searches, the 'Aryan' side, escaping the ghetto
  • 71-72