Skoszarowano po stronie aryjskiej Żydów zatrud...

  • YES
  • Skoszarowano po stronie aryjskiej Żydów zatrudnionych w Ostbahn

  • 1943-04-01
  • 1943-04-14
  • in the ghetto
  • administrative
  • housing, outposts, the 'Aryan' side
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • 2