Pomimo napływu nowych ludzi po kilku miesiącac...

  • YES
  • Pomimo napływu nowych ludzi po kilku miesiącach z powodu braku higieny i epidemii w getcie łódzkim liczebność spadła do 70 000 ludzi.

  • outside of the ghetto
  • administrative, social/communal
  • ill, medicine, medical
  • 18
  • Related people:

    Related places: