Pieczęć ŻZW - okrągły stempel, w środku mur z...

 • YES
 • Pieczęć ŻZW - okrągły stempel, w środku mur z cegieł, kilka cegieł wybitych, a przez dziurę widać dwie ściskające się ręce. W ŻZW byli głównie tragarze. Byli świetnie uzbrojeni. Nosili długie buty i płaszcze.

 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
 • social/communal
 • activists, underground movement
 • Frydman - Mirski, Bronisław, relacja 30-5006

 • Related people:

  • Uswatow Unknown

   belonged to the Jewish Military Union (ZZW), after the war worked in the Polish Press Agency.

  • Szmulewicz Unknown

   belonged to the Jewish Military Union (ZZW), a porter from Lodz, died 19 April with a machine-gun