Miało się ukazać zarządzenie, że wszyscy pozos...

  • YES
  • Miało się ukazać zarządzenie, że wszyscy pozostali mieszkańcy getta mają się przeprowadzić na parzystą stronę Niskiej i Muranowskiej. Wiele osób przeprowadziło się, lecz zarządzenie to nagle cofnięto i getto nie zostało tym razem zmniejszone

  • 1943-01-23
  • deportation
  • administrative, German operations
  • housing, street
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • pamiętnik 188