Maria Pyjek próbuje umieścić Jurka Adina po ar...

  • NO
  • Maria Pyjek próbuje umieścić Jurka Adina po aryjskiej stronie. Rodzina w Wilanowie zgodziła się przyjąć chłopca za wysoką opłatą - 800 zł miesięcznie. Maria Pyjek zarabiała 600 zł, a resztę postanowiła dorobić. Po dwóch tygodniach kobieta z Wilanowa oddała dziecko, bo ją ktoś oskarżył, że przechowuje Żyda.

  • Poles operations, housing, help
  • children, individual help , one-off help, housing assistence
  • Relacja Marii Pyjek w „Ten jest z ojczyzny mojej”.
    Relacja Jurka Adina złożona w 1948 r. (301-3695).

  • 572-575