J. Krawiec wyprowadził rodziców i siostrę, któ...

 • YES
 • J. Krawiec wyprowadził rodziców i siostrę, którzy już zgłosili się na plac zbiórki na Nowolipie 44 celem wyjazdu do Trawnik, na aryjską stronę

 • 26-28 kwietnia 43
 • 26-28 kwietnia 43
 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
 • private life / daily life
 • address, camps, Jewish police, the 'Aryan' side, escaping the ghetto, deportation
 • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • 36,37
 • fragment drukowany w "pamiętniki z getta warszawskiego"

 • Related people:

  • Krawiec Jakub

   functionary of the Jewish Police, for two months before the uprising he was on duty at the corner of Karmelicka and...