Henryk Borman pracuje w polskiej fabryce Jana...

 • YES
 • Henryk Borman pracuje w polskiej fabryce Jana Serkowskiego na terenie getta. Ponieważ zarobki nie wystarczają, przyjmuje dodatkowo pracę w Judenracie - zbieranie podatku od epidemii. Chodząc po domach i zbierając podatek na grzebanie trupów itp., dostaje dziennie po 5 groszy [od podatnika?, dziennie?], tzn. po pracy w fabryce zarabia jeszcze na bochenek chleba.

 • in the ghetto
 • administrative, business, private life / daily life
 • prices, Judenrat, Poles, entrepreneurs
 • Borman, Henryk, relacja 301-5536

 • Related places:

  • Nalewki 13

   the factory collaborated with the Polish metal factory in the ghetto at Nowolipki Street No. 68 - they repaired sewi...