Dawny działacz KPP, Marek Wojdysławski mieszka...

 • NO
 • Dawny działacz KPP, Marek Wojdysławski mieszka po stronie aryjskiej, współpracuje z Wydziałem Sabotażu i Dywersji PPS i z Polskimi Socjalistami. Zadenuncjowany, ginie razem z żoną. Innym współpracownikiem konspiracyjnego ruchu lewicowego jest dawny członek PPS, „Wacław”; aresztowany w czasie wsypy, wydany przez członka PS, prowokatora Mariana Zielińskiego, zostaje zamordowany przez Niemców, którzy podrzucają jego zwłoki do getta.

 • 1941 – 1942
 • denunciation , Germans operations, underground activity
 • atmosphere , Gestapo/gendarmerie, Polish underground movement , Jewish underground movement
 • str. 4
 • Related people:

  • Wojdysławski Marek

   Dawny działacz KPP, mieszka po stronie aryjskiej, współpracuje z Wydziałem Sabotażu i Dywersji PPS i z Polskimi Socj...

  • Nieznane „Wacław”

   Współpracownik konspiracyjnego ruchu lewicowego, dawny członek PPS, czynnie związany z Komitetem Centralnym Polskich...

  • Zieliński Marian

   Członek Polskich Socjalistów, prowokator. Denuncjuje współtowarzyszy, między innymi „Wacława”.

  • Koral Tadeusz

   Przed wojną działacz PPS, w czasie wojny - Polskich Socjalistów, gdzie był kierownikiem sabotażu i dywersji na kraj...

  Related places:

  • Nieznana

   Dwaj współpracownicy Polskich Socjalistów giną na skutek denuncjacji.