Relacja 301-3802; w Archiwum ŻIH

  • Stefan
  • Sendłak
  • account/testimony
  • no
  • after the war
  • Relacja, spisana w 1955, dotycząca zorganizowanej pomocy finansowej i lokalowej dla Żydów z Lubelszczyzny i Zamojszczyzny ukrywających się w Warszawie podczas okupacji.