Sąd Okręgowy Warszawa, 654/735 Akta sprawy Jana Falkowskiego

  • judicial documents
  • no
  • after the war
  • Polish