Kronika lat wojny i okupacji, t. 1-3 (Chronicle of the War and Occupation Years, vol. 1-3)

  • Ludwik
  • Landau
  • Warszawa
  • 1962
  • chronicle
  • yes
  • yes
  • Polish
  • A short, indexed fragment of the book (volume I, mainly addresses).