Relacja 301-6755 w Archiwum ŻIH

 • Stefan
 • Sendłak
 • account/testimony, varia
 • no
 • after the war
 • Polish
 • Ankieta Żydowskiego Instytutu Historycznego, w której na pytania odpowiada Stefan Sendłak. Pytania: 1)Kiedy i jak powstała organizacja PS? 2) Jakie było stanowisko PS w kwestii żydowskiej? Czy i jakie kontakty miała PS z gettem? 3) Kiedy i jako powstała SOB? Kto stał na jej czele? 4) Jakie kontakty miała SOB w getcie warszawskim i innych gettach w kraju? 5) Jaką pomoc udzielała SOB gettu przed powstaniem w getcie? 6) Jakie partie żydowskie i jacy działacze mieli kontakty z SOB? 7) Jak wyglądała pomoc SOB dla walczącego getta w czasie powstania w getcie? 8) jaka była w rym rola Leszka Rabe? 9) Jaką pomoc udzielała walczącemu gettu w okresie przedpowstańczym i powstania Rada Pomocy Żydom? 10) Z jakimi organizacjami polskimi współpracowała SOB? 11) Do jakich oddziałów leśnych SOB posyłał Żydów uratowanych z getta? 12) Co wiecie o formacji wojskowej RPPS (przed rozłamem)? W czym wyrażała się pomoc RPPS dla walczącego getta?

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.p