Pamiętniki Żydów 302/215, w Archiwum ŻIH

  • Anna (Franciszka)
  • Grodecka (Dobrowolska)
  • account/testimony
  • no
  • after the war
  • Yiddish
  • {do uzupełnienia]