APW Archiwum Sądu Niemieckiego w Warszawie 1940-1944, sygn. 72/1207/2092. Akta sprawy Ł. Adler

 • judicial documents
 • no
 • there and then
 • German, Polish
 • Akta w sprawie karnej p - ko: Łai Ruchli Adler (l. 20, ul. Nalewki 35 m. 145) za brak opaski skazana na 4 m - ce więzienia.

  Archiwum Państwowe w Warszawie
  ul. Krzywe Koło 7
  00-270 Warszawa
  archiwum@warszawa.ap.gov.pl