[pensjonat na wsi] From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • suburban Warsaw
  • [pensjonat na wsi]
  • deportation
  • without 'aryan' papers (documents)
  • Pensjonat na wsi, w którym była przez krótki czas po wyjściu z getta Bronisława Bregman z córką Barbarą.