Żelazna No information

  • YES
  • Żelazna
  • 103
  • deportation
  • German operations
  • rescue attempts
  • Siedziba SS w getcie w czasie I akcji.

  • 75