ziemia niczyja From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • no information
  • ziemia niczyja
  • Rodzina Czarnych zmuszona jest przenieść zakład pracy na ulicę,, która była poza obszarem getta, ale jeszcze nie po stronie aryjskiej.