Zamenhofa From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Zamenhofa
  • gmina
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • German operations
  • death
  • na dziedzińcu budynku Judenratu w początkach maja 1943 r. rozstrzelano grupę nagich ludzi; ich ciała spalono;

  • 40