Ząbkowska From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Praga
  • Ząbkowska
  • 30
  • in an apartment
  • housing
  • Mieszkanie Feliksy i Antoniego Lermanów na Pradze.