Wołyńska From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Wołyńska
  • deportation
  • German operations
  • selection, street
  • Opis mieszkania po przeprowadzeniu blokady.

  • Kraus, Szymon, relacja 301-5551