Wilcza From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Wilcza
  • 61 m 11
  • in an apartment
  • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, deportation
  • housing
  • Mieszkanie Stefanii Laurysiewicz i jej córek, Wandy i Heleny.