Wilcza From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Wilcza
  • 32 [bunkier]
  • basement
  • Warsaw Uprising
  • housing assistence
  • Bunkier utworzony w garażu po powstaniu warszawskim, przysypany gruzami 5-cio piętrowej kamienicy. W zaczęli się ukrywać Alicja Haskelberg z synem i Mieczysław Kronsilber z córką.