Wielka From Warsaw

 • NO
 • From Warsaw
 • Śródmieście
 • Wielka
 • 11 m. 6
 • in an apartment
 • Poles operations, housing, help
 • other help, long-lasting help, individual help , housing assistence
 • Mieszkanie Janiny Sz[andorowskiej], w którym przechowywało się wielu Żydów.

 • Relacja Janiny Sz. [nie podaje nazwiska] w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

 • s. 315- 319