Warszawa - posiedzenie Rady "Żegoty" From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • no information
  • Warszawa - posiedzenie Rady "Żegoty"
  • Ghetto Uprising
  • Poles operations, underground activity
  • Polish underground movement , quarter/district
  • Po spotkaniu z Delegatem Rządu (kwiecień 1943 r.) odbyło się posiedzenie Rady "Żegoty" w sprawie pomocy dla powstania w getcie.

  • Relacja Tadeusza Reka „Ludowcy w akcji Żegota” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 90