Warszawa - pani Bermanowa From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Warszawa - pani Bermanowa
  • help
  • contacts with other Jews , financial assistance, housing assistence , quarter/district
  • Pani Bermanowa rozdzielała pieniądze miedzy ukrywających się Żydów.

  • Relacja Sylwii Rzeczyckiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 312-315