Warszawa - mieszkanie Haliny Krzyżanowskiej From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Warszawa - mieszkanie Haliny Krzyżanowskiej
  • Poles operations, housing, help
  • long-lasting help, housing assistence
  • Halina Krzyżanowska przechowywała Żydów w czasie wojny.

  • Relacja Sylwii Rzeczyckiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej.

  • s. 312-315