Warszawa - Stefan Sendłak From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Warszawa - Stefan Sendłak
  • Poles operations, underground activity, housing, help
  • Polish underground movement , long-lasting help, help from other organisation
  • Stefan Sendłak, działając w ramach Komitetu Zamojsko-Lubelskiego niesienia pomocy Żydom w Warszawie, pomógł wielu Żydom z Zamościa i Lublina ukrywającym się w Warszawie.

  • Oświadczenie Sary Rapaport umieszczone w przypisie do relacja Stefana Sendłaka w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 128