ulice getta From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • no information
  • ulice getta
  • in the ghetto
  • atmosphere, children, housing, rescue attempts, awareness of Holocaust, everyday life
  • W dniu likwidacji ich fabryki, rodzina Czarnych zostaje bez pracy, jedzenia i ważnych dokumentów. Chodzą po znajomych w gettcie i proszą o pomoc. Nikt nie chce im pomóc, bo boją się przyjąć dodatkowe osoby bez możliwości zdobycia jedzenia i pracy.