ulica w getcie, na której odbywała się selekcja. From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Wola
  • ulica w getcie, na której odbywała się selekcja.
  • children, selection, around the author
  • Selekcja w czasie likwidacji małego getta, w której wybrana do transportu została m.in. Wanda Kulesza-Wojnarowska (Wanda Lewenfisz).