plac Unii Lubelskiej From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • plac Unii Lubelskiej
  • before Ghetto
  • Germans operations
  • work
  • On 4 September 1940 a group of Jews was arrested there to work in forced labour

  • Czerniakow, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • [148]