Umschlagplatz From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Umschlagplatz
  • deportation
  • German operations
  • deportation
  • Plac na Stawkach, na który zwożono Żydów z getta do transportów jadących do obozów zagłady.

  • str 26