Ul. Szeroka (obecnie Kłopotowskiego) From Warsaw

 • NO
 • From Warsaw
 • Praga
 • Ul. Szeroka (obecnie Kłopotowskiego)
 • 31
 • Budynek dawnej mykwy
 • after the war
 • administrative, help, work, private/everyday life
 • atmosphere , illness, other help, contacts with other Jews , medical, long-lasting help, individual help , one-off help, housing assistence , help from Jews, material help , work, acquaintances
 • Sabina Glocer i dr Liebensztajn organizują żydowską Izbę Chorych.

  Budynek wzniesiony w latach 1911 – 1914, według projektu Nauma Hornsteina. Przeznaczony na żydowską łaźnię obrzędową, jako część kompleksu zabudowań praskiej gminy żydowskiej; sąsiadował z Synagogą Praską. Po zakończeniu II wojny światowej budynek został przebudowany i przeznaczony na siedzibę Centralnego Komitetu Żydów Polskich. Po 1989 budynek został odzyskany przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie. Od 2006 mieści się w nim Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia.

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Mykwa_w_Warszawie

 • Str. 4