Ul. Sienna From Warsaw

 • NO
 • From Warsaw
 • Śródmieście
 • Ul. Sienna
 • 43A
 • Mieszkanie Ludwika Kifera
 • on surface
 • in the Ghetto
 • Poles operations, housing, help, private/everyday life
 • atmosphere , hosts, other help, contacts with other Jews , long-lasting help, housing assistence , help from Jews, acquaintances
 • Józek Rutkowski pomaga Ludwikowi Kiferowi przeprowadzać Żydów, wyprowadzonych z getta w Radomiu.

 • Str. 2