Twarda From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Twarda
  • the Nozyk synagogue
  • in the ghetto
  • social/communal
  • Judenrat, religion, civil servants
  • 18 January 1942 - a memorial service for seven deceased Judenrat councillors.

  • Czerniakow, Adam; Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • [241]